22 Nisan 2008 Salı

DÜŞMELER, BURKULMALAR, KIRIK-ÇIKIKLAR ve KRAMPLAR

DÜŞMELER, BURKULMALAR, KIRIK-ÇIKIKLAR ve KRAMPLARDAN KORUNMA

- 5 yaş altında çocuk olan evlerde eşyalar balkon ve pencerelerden uzak tutulmalı. Pencerelere emniyet koruyucuları takıl­mak Düşmeyi engellemek için pencere­ler en fazla 10 cm açılacak şekilde ayar­lanmalı. Merdiven başına ve sonuna du­vara monte edilebilen emniyet kapıları ta­kılıp iyi ışıklandırılmak Merdiven korku­lukları ve balkon demir aralıkları, çocu­ğun kafası geçmeyecek şekilde daraltıl­mak (Güvenli aralık 9 cm den küçük ara­lıklardır.)

- Çocuklar koruma kenarlı yataklarda yatı­rılmalı. Yataklarının içinde oyuncak veya yastık bulunmamalı. Boyu 95 cm. ve da­ha uzun olan çocuklar kendilerini yatak korumalarından aşağı sarkıtıp düşebilirler. Bu nedenle çocuğa daha büyük bir yatak temin edilmeli.

- Tekerlekli bebek yürüteçleri kullanılma­malı. Bebek sandalyelerinde oturan be­beklere mutlaka emniyet kemeri takılma-lı. Altını değiştirirken bebek asla yalnız bı­rakılmamalı. Bebekler, 5 aylıktan itibaren dönebildikleri için yüksek veya yanları açık masa, sedir, salıncak vb. yerlerde


uyurken yalnız bırakılmamalı.

- Banyo ve mutfak gibi ıslak zeminlerde ye­re damlayan sıvılar hemen temizlenmeli. Böyle mekanlara kaymayan lastikten yol­luklar serilmek Ayrıca halı ve yolluk kıv­rımlarının çocuklar için tehlike oluşturdu­ğu akılda tutulmalı.

- Çocuklara ayaklarına uygun ayakkabı giy­dirilmek

- Çocukların oyun alanlarında 1,5 m'den fazla yüksekliğe tırmanmalarına izin veril­memeli. Oyun zemininin yumuşak bir malzeme ile kaplı olması tercih edilmeli. (kum,sünger vs..). Eğer çocuk oyuncağa tırmanmak için yardıma ihtiyaç duyuyor­sa, o oyuncak kullandırılmamak

- Özellikle sıcak bölgelerimizde yaz ayla­rında damdan düşmeler çok sık görül­mektedir. Evlerin damları uyumak için kullanılıyor ise çevreye korkuluk yaptırıl­malı.

- 9 yaş altında çocuklar mutlaka kendine uygun kask takarak erişkin kontrolünde bisiklete bindirilmek


hastalık-saglik.blogspot.com
--------------------------------------------
hastalıklar, sağlıklı yaşam
hastalık, tıp, sağlık