22 Nisan 2008 Salı

Burkulmalar

BURKULMALAR

Bir eklemin etrafındaki bağların, eklem kapsülü ve diğer yumuşak doku yapılarının; eklemin normal hareket genişliğinin ötesinde zorlanmasına "BURKULMA" denir. Eklemde şişlik, ağrı, morluk olur. Bu yapılar normal­den fazla gerilebilir, hatta yırtılabilir. Hare­ketler ağrılıdır.

BURKULMALARDA İLKYARDIM


- Burkulmuş eklem kesinlikle hareket ettiril­memeli.

- Ekleme 20 dakika süreyle havluya sarıl­mış buz torbası koyulmalı. Bu uygulama­yı ikinci kez yapmadan önce aradan en az 30 dakika geçmelidir.

- Burkulma kolda ise o kol kullanılmamalı, boyuna asılarak kalp seviyesinin üzerine kaldırılmalı. Burkulma bacakta ise o ba­cağın üzerine basılmamalı, altına 3-4 yas­tık konularak yine kalp seviyesinin üzeri­ne kaldırılmalı. Bu uygulama eklemde oluşabilecek şişlik, kanama ve ağrı gibi rahatsızlıkların olasılığını en aza indirir.

- Ekleme 72 saat süre ile sıcak uygulanma­malı. Sıcak uygulanması o bölgede şişli­ğin iyice artmasına yol açar.

- Eklem mutlaka dinlendirilmeli, ovuşturul­mamak

- Burkulan eklemin kırılmış olabileceği ve­ya eklemde daha farklı bir zedelenme ola­bileceği her zaman akılda tutulmalı.

- Bütün bu uygulamalara rağmen, şikayet­lerin hafiflememesi veya artması duru­munda mutlaka en yakın sağlık kuruluşu­na başvurulmalı.
hastalık-saglik.blogspot.com
--------------------------------------------
hastalıklar, sağlıklı yaşam
hastalık, tıp, sağlık